След хранене

След хранене

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

PC: Съкращение означаващо след хранене (от латински "cibum ",  хранене). Едно от редица съкращения на латински термини, които традиционно са били използвани в предписания.