Окталин

Окталин

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Octalene: търговско наименование на алдрин инсектицид. Вижте: Алдрин и диелдрин.