Обструкция

Обструкция

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Обструкция: блокиране на място за преминаване. Виж например: обструкция на дихателните пътища; Чревна обструкция.