Обструкция на червата

Обструкция на червата

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Обструкция на червата: Вижте: Чревна обструкция.