Гинекоидно затлъстяване

Гинекоидно затлъстяване

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Гинекоидно затлъстяване: дистрибуция на мазнини характерна за този на жените, около бедрата и др. Gynecoid Думата идва от гръцки gyno, gynaikos  жена. Gyneco, gyno, gyn-, и-gyne са съчетаващи форми на смисъла жена.