АГ

АГ

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

OB: съкращение за акушерство или за гинекология, изкуството и науката за управление на бременност и родилни грижи веднага след раждането.