АГ / ГИН

АГ / ГИН

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

АГ /ГИН: Често използвани съкращения. АГ е съкращение за акушерство или за акушер, лекар който изражда бебета. ГИН е съкращение за гинеколог или за  лекар, който е специализиран в лечението на заболявания на женските репродуктивни органи. Думата "гинекология" идва от гръцки gyno, gynaikos - жена + проучване, така че гинеколог буквално е изследване на жени.