Естествен пейсмейкър

Естествен пейсмейкър

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Естествен пейсмейкър: Синусовият възел е естествен пейсмейкър на сърцето. Синусовият възел е основен елемент на проводящата система на сърцето, която контролира сърдечния ритъм. Тази удивително устроена система генерира електрически импулси, които подава към сърдечния мускул, стимулирайки го да се съкращава и изпомпва кръв. Синусовият възел е съставен от група клетки, които са разположени в горната част на стената на дясна сърдечна камера, където се генерират електрическите импулси. Синусовият възел се нарича още синуатриален възел. Електрическият импулс, който се генерира от синусовия възел се предава между клетките на сърдечния мускул и накрая достига до атриовентрикуларния възел (група от клетки, разположени в средата на сърцето, между предсърдията и сърдечните камери). Атриовентрикуларния възел служи като бариера, която забавя потока от електрически импулси, преди да позволи на сигнала да премине в сърдечните камери. Това забавяне дава възможност на предсърдията да се свият напълно преди да стимулират сърдечните камери. След като премине през атриовентрикуларния възел, потокът от електрически импулси навлиза в камерите на сърцето (посредством клетъчните нерви по стената в долната част на сърцето). Автономната нервна система, или с други думи тази част от нервната система, която контролира кръвното налягане, контролира и стимулирането на синусовия възел, който подновява сърдечния цикъл. Автономната нервна система подава съобщения към синусовия възел, който от своя страна може в рамките на 3-5 секунди да увеличи сърдечния ритъм до два пъти. Този бърз отговор е особено важен при физическо натоварване, когато сърцето трябва да бие ускорено, за да може да поддържа по-голямата нужда на организма от кислород.