Наркан

Наркан

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Наркан (Narcan): Търговското име на медикамента Налоксон (Naloxone).