Маг сулфат

Маг сулфат

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Маг сулфат: Разговорно съкращение на термина "магнезиев сулфат".