Макулопатия

Макулопатия

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Макулопатия: Всяко патологично състояние или заболяване на макулата, малкото петънце върху ретината, където зрението е най-остро. Състоянието е известно още като макуларна ретинопатия.