Макроглобулинемия

Макроглобулинемия

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Макроглобулинемия: Състояние, при което кръвта съдържа високо ниво на големи протеини и е прекалено гъста за да протича нормално през малките кръвоносни съдове. Големият протеин е антитяло, наречено още макроглобулин или IgM. Макроглобулинемия на Уолдънстром (вид рак), е заболяване, което се причислява към групата на макроглобулинемията.