Макроцит

Макроцит

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Макроцит: 1. Така се нарича всяка неестествено голяма клетка. Противоположност на макроцита е микроцита (неестествено малка клетка). 2. Необичайно голяма червена кръвна клетка. Една от причините за макроцитната анемия е недостига на фолиева киселина в организма.