Макроцефалия

Макроцефалия

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Макроцефалия: Неестествено голяма глава. Обратно, при микроцефалията у пациента се наблюдава неестествено малка глава.