Макробиотичен

Макробиотичен

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Макробиотичен: Терминът "макробиотичен" се отнася за регион, обитаван от живи организми (растения и животни), които са достатъчно големи за да могат да бъдат видени с просто око. Думата "макро" (makros) е с гръцки произход и означава както голям, така и дълъг. В тази връзка истинското значение на термина макробиотичен е "дълъг живот". Оттук произлиза и идеята, че предназначението на макробиотичната диета е да увеличи продължителността на живота.