Макробиота

Макробиота

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Макробиота: Живите организми (растения и животни), които обитават даден регион и които са достатъчно големи, за да могат да бъдат видени с просто око. Терминът е с гръцки произход и означава "macro" - голям и "bios" - живот.