Ламин А

Ламин А

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Ламин А: Съкращение на латински - LMNA. Това е ген на хромозома 1, който отговаря за кодирането на конкретен протеин, съставна част от структурата на мембраната около клетъчното ядро.