Ламела

Ламела

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Ламела: Тънък слой плочица, листче, ципица.