Слъзен

Слъзен

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Слъзен: Отнасящ се до сълзите или слъзните канали. Терминът произхожда от Индо-Европейската дума "dakru", която означава сълза, и която стои в основата на гръцката дума "dakry " и латинската дума "lacrima".