Лабиодентален звук

Лабиодентален звук

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Лабиодентален звук: Звук, който се произнася с помощта на горните зъби и долната устна (например "В").