Лабилен диабет

Лабилен диабет

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Лабилен диабет: Вид диабет, при който нивото на гликоза (захар) в кръвта на пациента се променя рязко, от високо към ниско и обратно от ниско към високо. Нарича се още нестабилен диабет или преходен диабет.