Лабиален (устен)

Лабиален (устен)

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Лабиален (устен): Отнасящ се до устната, една от месестите гънки, които обграждат отвора на устата или вагината.
Устна (на устата): Горната устна е отделена от носа посредством филтрума, вдлъбнатия участък, разположен между основата на носа и пигментния ръб (алената граница или тъмночервената граница) на горната устна. Долната и горната устна се съединяват в ъглите на устата, чието анатомично название е орална (устна) връзка. Оралната връзка обикновено се намира на вертикалната линия, мислено спусната от зеницата надолу. Около ъглите на устата понякога се наблюдават малки, затворени ямки, известни като ъглови устни ямки. Устните могат да бъдат както дебели, месести, така и изключително тънки. Например, при децата с ембрионален алкохолен синдром горната устна  обикновено е тънка, а филтрума плосък. Когато горната устна е прекалено голяма, ъглите на устата изглеждат така, сякаш са обърнати надолу.
Лабиални (устни) звуци: Устните са не само анатомична функция на звука, но и орган на речта, който играе важна роля при произнасяне на думите. Всеки звук, който изисква участието на едната или двете устни се нарича лабиален звук (на латински думата "labium" означава устна). Всички лабиални звуци са съгласни. Съществуват двуустни звуци като "П" например, за произнасянето на които е необходимо участието както на горната така и на долната устна. Лабиоденталните звуци, като например "В", се произнасят с помощта на горните зъби и долната устна.
Вагинални устни: На входа на вагината съществуват две двойки устни - големите срамни устни (по-голямата външна двойка устни) и малките срамни устни (по-малката вътрешна двойка устни). Заедно тези две двойки устни оформят част от вулвата (женските външни полови органи).
Виж още: Лаброза.