Лабиални звуци

Лабиални звуци

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Лабиални звуци: Устните са не само анатомична функция на звука, но и орган на речта, който играе важна роля при произнасяне на думите. Всеки звук, който изисква участието на едната или двете устни се нарича лабиален звук (на латински думата "labium" означава устна). Всички лабиални звуци са съгласни. Съществуват двуустни звуци като "П" например, за произнасянето на които е необходимо участието както на горната така и на долната устна и лабиодентални звуци, като например "В", които се произнасят с помощта на горните зъби и долната устна.