ЛААМ

ЛААМ

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

ЛААМ: Лево-алфа-ацетилметадол, алтернатива на метадона, който се използва за блокиране на ефекта от опиатите в продължение на 72 часа, при лечение на хероинова зависимост и др. Виж още: Метадонова програма за лечение.