Ла Монтан, Джон

Ла Монтан, Джон

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Ла Монтан, Джон: Джон Ла Монтан (1945-2004) е медицински изследовател, който допринася за разработването на множество ваксини и има значителен принос към международните усилия за борба срещу инфекциозните заболявания с епидемичен характер. Ла Монтан изиграва важна роля и като член на Многостранната инициатива срещу маларията, организация, която ангажира множество агенции в редица страни. Ла Монтан участва в разработването както на ваксини срещу свинския грип, коклюша (пертусис), детската диария и пневмония, така и на лекарства за борба с вируса на СПИН. Роден в Мексико сити, Мексико, Ла Монтан получава докторска степен от университета Тулейн през 1971 година, а през 1976 се присъединява към Националния институт за алергични и инфекциозни заболявания към Националния здравен институт, където по-късно заема длъжността заместник директор. Ла Монтан умира внезапно в Мексико сити на 61 годишна възраст.