Керато-

Керато-

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Керато-: Представка, която служи за обозначение или на роговицата на окото (например в термина кератит) или на "роговата" тъкан (например в термините кератин и кератоза).