Определяне на кариотип

Определяне на кариотип

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Определяне на кариотип: Подготовка, анализ и дешифриране на кариотип.