Определяне на кариотип, поточно

Определяне на кариотип, поточно

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Определяне на кариотип, поточно: Използване на поточна цитометрия за анализ и/ или изолиране на хромозоми, на база съдържанието на тяхната ДНК. Поточната цитометрия е метод за долавяне на светопоглъщащите или флуоресцентни свойства на хромозомите. Хромозомите преминават в тесен поток през лазерен лъч, след което набор от автоматизирани разпределителни устройства отделят последователните капчици от потока и ги сортират според количеството флуоресценция, излъчена от всяка капчица.