Кариоцит

Кариоцит

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Кариоцит: Кариоцит е всяка клетка, която има ядро. Невронът (нервната клетка) е кариоцит, тъй като той има ядро. Напълно развитите червени кръвни клетки (еритроцити) не са кариоцити, защото нямат ядро. Терминът кариоцит е съставен от думата "kary-" от гръцки "karyon", която означава "ядка или ядро" + "-cyte" от гръцки "kytos", която означава "кух съд" или като цяло - клетка със сърцевина (ядро).