Дженеров метод

Дженеров метод

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Дженеров метод: Създаване на имунитет срещу конкретно заболяване, по метода на умишленото заразяване с по-слаба форма на вируса, причинител на болестта. Методът се нарича още дженеризация. Виж: Дженеризация.