ЮХМЛ (JCML)

ЮХМЛ (JCML)

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

ЮХМЛ (JCML): Юношеска хронична миелогенна левкемия (juvenile chronic myelogenous leukemia). Виж: юношеска Миеломоноцитна левкемия.