Вирус JC

Вирус JC

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Вирус JC: Вирус, който обикновено предизвиква инфекции без сериозни последици при деца с нормално функционираща имунна система. При индивиди болни от СПИН или други форми на понижена функция на имунната система болестта може да причини мозъчна инфекция и инфекция на гръбначния мозък, наречена прогресивна многоогнищна левкоенцефалопатия. Вирус JC е основен причинител на нефропатия (бъбречна болест) при хора с трансплантиран бъбрек, които са на имуноподтискаща терапия. JC е човешки полиомавирус. Това е малък вирус с геном от затворен тип, състоящ се двойна ДНК спирала. Инициалите JC са взети от името на първия пациент с прогресивна многоогнищна левкоенцефалопатия, от чиито мозък за пръв път в историята на медицината е изолиран вируса.