ИФА (IFA)

ИФА (IFA)

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

ИФА: Индиректен имунофлуоресцентен анализ.