Идиот савант (гений)

Идиот савант (гений)

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Идиот савант (гений): Виж: Аутист савант. Терминът "аутист савант" е за предпочитане пред стария термин "идиот савант", тъй като е не звучи толкова пренебрежително и се смята за по-точен.