Идиопатия

Идиопатия

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Идиопатия: Болест или медицинско състояние с неясен произход или без видима причина. От новолатински idiopathia (първична болест), от гръцки idiopatheia - idio (idios) - собствен, личен + -patheia (pathy) (чувство, страдание).