Идиопатичен

Идиопатичен

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Идиопатичен: С неизвестен произход. Всяко заболяване, което няма ясен произход или видима причина, може да се нарече идиопатично. Например, остър идиопатичен полиневрит, дифузна идиопатична скелетна хиперостоза, идиопатична белодробна фиброза, идиопатична сколиоза и др. Произход на думата: от новолатински idiopathia (първична болест), от гръцки idiopatheia - idio (idios) - собствен, личен + -patheia (pathy) (чувство, страдание).