Идиопатичен склерозиращ холангит

Идиопатичен склерозиращ холангит

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Идиопатичен склерозиращ холангит: Виж: Вроден склерозиращ холангит.