ИО

ИО

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

ИО: Интензивно отделение.