-иатрия

-иатрия

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

-иатрия: Наставка, която означава медицинско лечение. От гръцки "iatreia" - лечение, като думата произхожда от "iatros" - лечение (или лекар). Думата психиатрия буквално означава медицинско лечение на душата, психиката.