Иатромизия

Иатромизия

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Иатромизия: Силна неприязън към лекари. Думата произлиза от "iatro-" - отношение към лекар или лекарство + гръцката дума "miseo", която означава мразя.