Иатромелия

Иатромелия

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Иатромелия: Неефективно или безрезултатно медицинско лечение. Думата произлиза от "iatro-" отношение към лекар или лекарство + гръцката дума "meleos", която означава безплоден, безрезултатен.