Иатрогенен

Иатрогенен

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Иатрогенен: Състояние, причинено от действията на лекар или следствие от терапията, предписана от лекар. Иатрогенната болест може да бъде причинена по невнимание от лекар или хирург или да се дължи на медицинско или хирургично лечение или диагностична процедура. Преди въвеждането на антисептиците, родилната треска (треска след раждане), която е вид иатрогенна инфекция, се е предавала чрез лекаря от жена на жена. Ако по време на лекарска процедура бъде причинено артериално кървене, то това е иатрогенен инцидент.