Иатричен

Иатричен

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Иатричен: Свързан с лекарство или лекар. Иатричната система е медицинска система. Думата е от гръцки произход - iatrikos (медицински, лекарски), от iatros (лекар) и iasthai (лекувам).