Иатрапистичен

Иатрапистичен

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Иатрапистичен (Iatrapistic): Липса на доверие към лекарите. Думата е с гръцки произход и означава "iatr-" - отношение към лекар или лекарство + "a" - липса + "pisteuo" - вярвам, имам доверие на.