Иатро-

Иатро-

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Иатро-: Представка, която се добавя в началото на медицински термини (лекар, лекарство). Например, иатрогенна болест (iatrogenic illness) - състояние, причинено от лекуващия лекар по невнимание. На гръцки език думата "iatros" означава лекар (лечител).