Травма на палача (фрактура на палача)

Травма на палача (фрактура на палача)

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Травма на палача (фрактура на палача): Счупване на врата, при което има фрактура на горен гръбначен прешлен. Травмата наподобява тези, които се получават при обесване. Фрактурата винаги засяга осовия прешлен - втори шиен прешлен (C2) - с или без частично изкълчване (разместване) на прешлен C2 спрямо прешлен C3. Фрактурата на палача често причинява смърт в следствие от задушаване.