Чукче

Чукче

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Чукче: Костица в кухината на средното ухо.