Влакнесто-клетъчна левкемия

Влакнесто-клетъчна левкемия

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Влакнесто-клетъчна левкемия: Форма на хронична левкемия, при която в костния мозък, далака и периферните кръвоносни съдове има злокачествени Б-лимфоцити (вид бели кръвоносни клетки). Под микроскоп тези клетки изглеждат така, сякаш са покрити с миниатюрни, подобни на влакънца израстъци. Случаите на заболяване от влакнесто-клетъчна левкемия са само 2% от всички видове левкемия. Характерните последствия от тази болест са чувствително увеличаване размера на далака (спленомегалия), малко на брой кръвни клетки (панцитопения), относително малък брой циркулиращи туморни клетки с влакнеста структура и проникване на левкемични влакнести клетки в далака, черния дроб и костния мозък. Анексин A1 (ANXA1) е ген, който остава неконтролиран от влакнесто-клетъчната левкемия. Отделянето на ANXA1 протеин е характерно за влакнесто-клетъчната левкемия. Откриването на ANXA1 протеин (чрез имунно-клетъчно-химични средства) е лесен, прецизен и специфичен метод за диагностициране на влакнесто-клетъчната левкемия. Спленектомията (хирургическо отстраняване на далака) води до временно облекчение, но не и решение на проблема. Обикновено лечението изисква приемане на лекарства, основно интерферон алфа и заместители на пурин, например кладрибин и пентостатин. За случаите на упорито заболяване е разработен многообещаващ имунотоксин, който влияе върху CD22, молекула, която се отделя на повърхността на Б-клетките, включително почти всички влакнести клетки.