Топка косми

Топка косми

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Топка косми: Снопче погълнати косми. Понякога погълнатите косми причиняват запушвания в храносмилателната система, особено на изхода на стомаха. Интересен е факта, че в Далечния Изток се смята, че погълнатите снопчета косми имат лечебни свойства.