Х и Х

Х и Х

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Х и Х: Х и Х, понякога се среща като Х&Х, е популярно съкращение на термина хемоглобин и хематокрит, два много разпространени и важни кръвни теста. Хемоглобинът е протеинов пигмент, който пренася кислородните молекули в кръвта, по-конкретно в червените кръвни клетки. Тестът за хемоглобин (Hb), обикновено измерва нивото на хемоглобина в грамове за децилитър кръв, (1 децилитър = 100 милилитра). Нормалните параметри на хемоглобин в кръвта зависят от възрастта и пола на индивида. Нормалните норми са: Новородени - 17-22 грама за децилитър; Възраст 1 седмица - 15-20 грама за децилитър; Възраст 1 месец - 11-15 грама за децилитър; Деца - 11-13 грама за децилитър; Пълнолетни (мъже) - 14-18 грама за децилитър; Пълнолетни (жени) - 12-16 грама за децилитър; Мъже след средна възраст - 12.4-14.9 грама за децилитър; Жени след средна възраст - 11.7-13.8 грама за децилитър. Всички тези стойности варират като резултат в отделните лаборатории, където са правени тестовете за хемоглобин. В някои лаборатории не се прави разлика между пълнолетен и индивид след средна възраст.